Pabeidz skolu internetā
Bez apmeklēšanas

Jebkur​

Mācības – tas ir zināšanu uzkrāšanas process, kura laikā ir SVARĪGI, lai skolēns UZZIN, SAPROT un IEGAUMĒ materiālu, neatkarīgi no tā, kur atrodas.​

Jebkad​

Tu vari mācīties ātrāk, pabeidzot DIVAS KLASES VIENĀ GADĀ vai pievērsties sportam, biznesam, ģimenei, ceļojumiem u.t.t.​

Jebkurā vecumā

Turpini mācības pat pēc liela pārtraukuma. Mūsu skolēnu vecums ir 13-45 gadi. Laipni lūdzam jebkurā vecumā!​

Aktualitātes

Uzmanibu

Svarīgs paziņojums

Cienījamie skolēni un vecāki,Rīgas 1. vidusskolas mājas lapa ir: www.r1vsk.lv Esam konstatējuši, ka mūsu skolas nosaukums Rīgas 1. vidusskola tiek izmantots viltus reklāmas nolūkos un tiek piedāvātas bezmaksas mācības skolā, kurai nav nekādas saistības ar mūsu skolu.Rīgas 1. Vidusskolas administrācija

Vasaras uzņemšana sākusies

Mēs piedāvājam:✔ Plāno pats savu mācību grafiku✔ Viss nepieciešamais mācību materiāls e-vidē✔ Pabeidz 2 klases 1 gada laikā✔ Mācību programma atbilstoši prasībām

Sveicam mūsu devītos!

No 15. jūnija līdz 19. jūnijam 806. kabinetā var saņemt apliecības par skolas beigšanu!

Kāpēc ir vērts izvēlēties mūsu tālmācības skolu?

 • Mācības 100% internetā;
 • Iespēja pabeigt 2 klases 1 gada laikā;
 • Mācību programma atbilstoši standartam;
 • Konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē;
 • Labas atsauksmes.

Mācību maksa

Mācies bezmaksas!

Ar labām sekmēm
0 Bezmaksas
 • visas atzīmes no iepriekšējas skolas ir 7 un augstāk
 • vai pārcelts nākamajā klasē ar atzīmēm liecībā 8 balles

Samazināta maksa​

Mācies vēl izdevīgāk!
42 Mēnesī*
 • pieeja visiem mācību materiāliem
 • tiešsaistes un klātienes konsultācijas
 • visas ieskaites un kontroldarbi un to labošana
 • neierobežots bezmaksas mēģinājumu skaits
 • intensīva apmācība (divas klases gada laikā)
 • izziņas un citi pakalpojumi
Jaunums!

Ģimenes atlaide

Vienam no izglītojamajiem
-50% Atlaide
 • visi skolas pakalpojumi
 • 50% atlaide vienam no izglītojamajiem no vienas ģimenes

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, ir iespējams pabeigt divas klases vienā mācību gadā. Ievērojot kārtību kādā izglītojamie viena mācību gada laikā secīgi apgūst divas klases. 2020./2021. nav iespējams apvienot mācības 10. un 11. klasē.

 • Ja skola, kurā iepriekš mācījāties, ir slēgta, tad izglītības dokumentus varat iegūt Personāla dokumentu valsts arhīvā
 • Ja ir pazaudēts sertifikāts par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem, lai saņemtu sertifikāta dublikātu, jāvēršas Valsts izglītības satura centrā
 • Ja nepieciešams atjaunot apliecību par iegūtu pamatizglītību, lai saņemtu dublikātu jāvēršas arhīvā un pēc tam Latvijas vēstnesī un konkrētās pašvaldības Izglītības pārvaldē.
 • Ja izvēlēsies mācīties Rīgas 1.vidusskolā, mēs paši nosūtīsim pieprasījumu arhīvam un saņemsim visus nepieciešamos dokumentus.

Ja Jums nav saglabājušies iepriekš saņemtie izglītības dokumenti, mēs varam pieprasīt tos no skolas, kur iepriekš mācījāties. Tiklīdz saņemsim dokumentus, veiksim sekmju pielīdzināšanu, un Jums būs jānokārto tikai trūkstošie priekšmeti.

Nē, eksāmenu kārtot atkārtoti nav nepieciešams, ja nav mainījies konkrētā eksāmena nosaukums. Ir iespēja eksāmenu kārtot atkārtoti, ja vēlaties uzlabot savu rezultātu.

Nav nozīmes, cik daudz laika pagājis. Galvenā ir vēlme un motivācija mācīties. Iepriekšējā skolā iegūtie vērtējumi tiks ņemti vērā un jākārto būs tikai iepriekš neapgūtie mācību priekšmeti un eksāmenu priekšmeti. Visi mācību materiāli un ieskaites ir pievienoti mācību vidē. Ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas-konferences. Ja nepieciešamas klātienes konsultācijas, par tām jāvienojas ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju. Ir iespēja neierobežotai komunikācijai (rakstiski) ar priekšmetu skolotājiem mācību vidē. Vienīgā reize, kad obligāti jāierodas skolā, ir 9. un 12. klases valsts eksāmeni.

Ja iepriekšējā mācību iestāde Jums ir izdevusi atestātu par arodizglītību vai izziņu par apgūto programmas daļu, tad Rīgas 1. vidusskolā veiksim pielīdzinājumu ņemot vērā apgūto stundu skaitu vispārizglītojošajos priekšmetos un pēc tā varēsim atbildēt, kurā klasē varam Jūs uzņemt!

Rīgas 1. vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem. Izņemot skolēnus, kuri iepriekš ieguvuši izglītību ārzemēs.

Valsts eksāmeni tālmācībā 9. un 12. klašu izglītojamiem tiek kārtoti tāpat kā visās klātienes skolās.

Ja ir nozaudēts vispārējās pamatizglītības izglītības dokumenta oriģināls, ir jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi šo dokumenta oriģinālu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai jāvēršas arhīvā. Pēc tam jāveic publikācija par nozaudētu dokumentu Latvijas vēstnesī. Kad publikācija Latvijas vēstnesī veikta jādodas uz iepriekšējo izglītības iestādi vai konkrētās pašvaldības Izglītības pārvaldi saņemt apliecības dublikātu.

Jā, ar Rīgas 1.vidusskolas izsniegto atestātu un sekmju izrakstu varēsiet turpināt studijas jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstskolā.

Jā, pārejot no mūsu skolas uz citu izglītības iestādi, audzēknim tiek izsniegta liecība ar mūsu skolā iegūtajiem vērtējumiem.

Tā kā Rīgas 1.vidusskola piedāvā mācības tālmācībā jeb mācības internetā, tad vecuma ierobežojumu nav.

Iestājoties Rīgas 1. vidusskolā, izglītojamais saņem pieejas paroli skolas mācību e-videi, kurā ir iespējama komunikācija ar pedagogiem un atrodami mācību materiāli, pārbaudes darbi, mācību literatūra un cita mācību procesam noderīga informācija. Mācības tālmācībā ir pieejamas gan vidējās izglītības programmā, gan pamatizglītības . Katram izglītojamam ir savs mācīšanās temps, tāpēc Rīgas 1. vidusskola būs piemērota gan skolēniem, kas mācās ātrāk, gan tiem kam nepieciešams vairāk laika . Mācības un pārbaudes darbu rakstīšana notiek mācību vides mājaslapā.

 • Iepriekšējās klases liecība,
 • personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • vecāka vai aizbildņa personu apliecinošs dokuments,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • 2 fotogrāfijas 4×3 cm,
 • ārsta izziņa U026.
 • 9. klases apliecība ar sekmju izrakstu,
 • iepriekšējās klases liecība,
 • personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • vecāka vai aizbildņa personu apliecinošs dokuments,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • 2 fotogrāfijas 4×3 cm,
 • ārsta izziņa U026.

Mācību maksa ir 210 eiro par semestri, iestājoties līdz 31.08.2020. Iestājoties pēc 01.09.2020. mācību maksa ir 235 eiro par semestri.
Reģistrācijas maksa ir 19 eiro.
Maksa par valsts pārbaudījumu organizēšanu un valsts atzītu dokumentu izgatavošanu ir 110 eiro.

Mācību maksu ir iespējams dalīt 2-6 daļās. Sadalot mācību maksu par semestri 6 daļās. Sadalot semestra maksu ikmēneša maksājumos Jums mēneša maksa būs 42 eiro (iestājoties līdz 31.08.)

 • Tālmācība bezmaksas, ja liecībā no iepriekšējas skolas (no kuras jūs pārejat pie mums) nav vērtējumu, zemāku par 7 ballēm (visas atzīmes ir 7 balles un augstākas);
 • Tālmācība bezmaksas, ja mācoties mūsu skolā, jūs esat pārcelts nākamajā klasē ar atzīmēm liecībā 8 balles un augstāk.
 • 50% atlaide vienam no izglītojamajiem, ja Rīgas 1. vidusskolā mācās 2 vai vairāki izglītojamie no vienas ģimenes.

Ja tomēr neatrodi atbildi uz savu jautājumu, tad esi laipni aicināts rakstīt mums uz e-pastu info@r1vsk.lv vai zvani 20200007

Pieteikties mācībām

Laipni lūdzam Rīgas 1. Vidusskolā!

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!