Mācību maksa

Mācies bezmaksas!

Ar labām sekmēm
0 Bezmaksas
 • ja izglītojamais pārcelts nākamajā klasē ar atzīmēm liecībā 8 balles

Samazināta maksa​

Mācies vēl izdevīgāk!
39 Mēnesī*
 • intensīva apmācība (divas klases gada laikā)
 • pieeja visiem mācību materiāliem
 • tiešsaistes un klātienes konsultācijas
 • visas ieskaites un kontroldarbi un to labošana
 • neierobežots bezmaksas mēģinājumu skaits
 • izziņas un citi pakalpojumi
Jaunums!

Ģimenes atlaide

Vienam no izglītojamajiem
100% Atlaide
 • 100% atlaide vienam no izglītojamajiem no vienas ģimenes

Sākot ar 2021./2022.m.g. mācību maksa ir €390 par vienu mācību gadu.

Cenā ir iekļauts:

 • pieeja visiem mācību materiāliem (bezmaksas pieeja soma.lv, maconis.zvaigzne.lv),
 • tiešsaistes un klātienes konsultācijas,
 • visas skolas ieskaites un kontroldarbi un to labošana,
 • intensīva apmācība (divas klases gada laikā),
 • izziņas un citi pakalpojumi, kas ir saistīti ar mācību procesu;
 • iespēja saņemt grāmatas bezmaksas skolas bibliotēkā.

Vēlamies atzīmēt, ka par intensīvo apmācības kursu nebūs papildus jāmaksā. Maksā tik pat un mācies ātrāk!
Piemēram, par viena mācību gada cenu varat pabeigt vairākas klases gada laikā.

Mācību maksu varat sadalīt ikmēneša maksājumos. Tad mēneša maksa ir €39 (iestājoties līdz 30.06.2021.).

Maksa par eksāmenu organizēšanu un izglītības dokumentu sagatavošanu  – €55 (9. un 12. klašu izglītojamajiem).

Reģistrācijas maksa – €19.

Atlaides

Lojalitātes atlaide.
Pabeidzot pirmo mācību gadu un pārejot uz nākamo klasi, izglītojamais saņem atlaidi 10% apmērā no līgumā noteiktās summas. Sākot ar 3. mācību gadu mūsu skolā, atlaide būs 15%, sākot ar 4. mācību gadu mūsu skolā, izglītojamais saņem atlaidi 20% apmērā no līgumā noteiktās summas [1].

Skolā darbojas ģimenes atlaide – 100% atlaide, kura tiek piešķirta, ja skolā sekmīgi mācās divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi. Atlaide tiek piešķirta vienam no izglītojamajiem [2].

 • Atlaides nesummējas ar citām atlaidēm;
 • Izpildot atlaižu piemērošanas nosacījumus vairākām atlaidēm, izglītojamais attiecīgajā periodā saņem to atlaidi, kura ir lielāka.
 • Atlaidi piemēro, ja tiek ievēroti maksājuma termiņi.
 • Pirmais maksājums jāveic 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, nākamie maksājumi tiek veikti atbilstoši līguma pielikumā norādītajam maksājumu grafikam.
 • Izglītojamajam piešķirto atlaidi reģistrē Skolas iekšējā datu bāzē.

Tālmācības vidusskola bezmaksas

Bezmaksas semestris tiek piemērots, ja izglītojamais ir pabeidzis semestri ar vērtējumiem 8 balles un augstāk [3].

Divas klases vienā mācību gadā!

Par intensīvo apmācības kursu maksa tiek piemērota par vienu mācību gadu [4].


[1] Lojalitātes atlaide netiek piemērota maksai par valsts eksāmenu organizāciju un par valsts atzītu vispārējās vidējas vai vispārējās pamatizglītības dokumentu izgatavošanu. Lojalitātes atlaide turpmāk netiek piemērota, ja mācību gada beigās vidējā atzīme ir zemāka par 5,6 ballēm vai liecībā ir vērtējums, kas zemāks par 4 ballēm.

[2] Sekmīgi vērtējumi uz semestra pēdējo dienu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par mācību gada sākuma un beigu laikiem.

[3] Atlaide par labiem mācību sasniegumiem tiek pārskatīta katru semestri.

[4] Neattiecas uz maksu par valsts pārbaudījumu organizēšanu un par valsts atzītu vispārējās vidējās izglītības vai vispārējās pamatizglītības dokumentu izgatavošanu.

*Piedāvājums attiecās uz visiem skolēniem iestājoties 1. reizi no 20.05.2021.

Laipni lūdzam Rīgas 1. Vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.