Сотрудничество с самоуправлениями

Софинансирование самоуправлений

 PAŠVALDĪBANOSACĪJUMI LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Carnikavas novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu gan skolēnam (bērnam), gan vienam no vecākiem / aizbildņiem jābūt deklarētiem Carnikavas novadā (deklarētā dzīves vieta). Carnikavas novada pašvaldība līdzfinansējumu ( 78.58 eiro mēnesī) piešķir līdz 24 gadu vecumam pamatskolas vai vidējās vispārīgās izglītības iegūšanai.

Babītes novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu gan skolēnam (bērnam), gan vienam no vecākiem / aizbildņiem jābūt deklarētiem Babītes novadā (deklarētā dzīves vieta). Babītes novada pašvaldība līdzfinansējumu ( 87 eiro mēnesī) piešķir līdz 24 gadu vecumam pamatskolas vai vidējās vispārīgās izglītības iegūšanai.

Ķekavas novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu gan skolēnam (bērnam), gan vienam no vecākiem / aizbildņiem jābūt deklarētiem Ķekavas novadā (deklarētā dzīves vieta). Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansējumu (50 eiro mēnesī) piešķir pamatskolas izglītības ieguvei (7.-9.klase).

Ādažu novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu gan skolēnam (bērnam), gan vienam no vecākiem / aizbildņiem jābūt deklarētiem Ādažu novadā (deklarētā dzīves vieta). Līdzfinansējums 37.17 eiro mēnesī

Mārupes novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu tikai pašam skolēnam (bērnam) jābūt deklarētam Mārupes novadā (deklarētā dzīves vieta). Mārupes novada pašvaldība līdzfinansējumu ( 87 eiro mēnesī) piešķir līdz 24 gadu vecumam pamatskolas vai vidējās vispārīgās izglītības iegūšanai.

Siguldas novada

Lai saņemtu mācību maksas līdzfinansējumu tikai pašam skolēnam (bērnam) jābūt deklarētam Siguldas novadā (deklarētā dzīves vieta). Siguldas novada pašvaldība līdzfinansējumu mācību maksas pilnā apmērā piešķir pamatskolas vai vidējās vispārīgās izglītības iegūšanai. (66 eiro mēnesī)

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Rīgas 1. Vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.